Privacy

Bescherming van uw persoonlijke gegeven.

Gegevensbescherming

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze website en ons bedrijf. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links naar inhoud van derden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer deze worden verzameld, verwerkt en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website, is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan de website en hoe deze worden gebruikt:

1. Algemeen

1.1 Wat zijn persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn informatie die de identiteit van de gebruiker onthult of kan onthullen. We houden ons aan het principe van gegevensvermijding. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk vermeden.

1.2 Omgang met persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt als we uw toestemming hebben gekregen (Art. 6 I a AVG). Uiteraard worden ze niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

1.3 Gebruiksgegevens
Bij het bezoeken van de website wordt algemene technische informatie verzameld. Dit zijn het gebruikte IP-adres, het tijdstip, de duur van het bezoek, het browsertype en, indien van toepassing, de oorspronkelijke site. Om technische redenen worden deze gebruiksgegevens geregistreerd in een logbestand en kunnen ze worden gebruikt en opgeslagen voor statistische analyse van deze website. Deze gebruiksgegevens zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens.

1.4 Duur van opslag
Na afloop van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zolang als wettelijk (in het bijzonder fiscaal recht) vereist is.

1.5 Bezwaar maken tegen promotionele e-mails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

2. Uw rechten

2.1 Informatie
U kunt bij ons informatie opvragen over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de nadere informatie vermeld in artikel 15 DSGVO.

2.2 Recht op rectificatie
U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren en, in overeenstemming met artikel 16 AVG, kunt u verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens.

2.3 Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om te verzoeken dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. We zijn verplicht ze onmiddellijk te verwijderen, vooral als een van de volgende redenen van toepassing is:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
  • U trekt uw toestemming waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Het recht op wissing bestaat niet als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van onze rechtsvorderingen.

2.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:

  • U de juistheid van de gegevens betwist en wij daarom de juistheid controleren;
  • De verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering afwijst en in plaats daarvan om beperking van het gebruik verzoekt;
  • Wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op een toestemming of een contract en de verwerking wordt door ons uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

2.6 Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

2.7 Algemeen en klachtrecht
De uitoefening van uw bovenstaande rechten is in principe gratis voor u. Bij klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de functionaris voor gegevensbescherming van de staat.

3. Gegevensbeveiliging

3.1 Gegevensbeveiliging
Alle gegevens op onze website zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding.

3.2 Sessies en cookies
Om de website te laten werken, kunnen we cookies of server-side sessies gebruiken waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Cookies zijn bestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen om deze computer bij een volgend bezoek aan de website automatisch te herkennen en zo het gebruik van de website op u af te kunnen stemmen. Sommige van de gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd. Dit zijn zogenaamde sessiecookies. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat de browser bij een later bezoek aan onze website kan worden herkend (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Houd er rekening mee dat u sommige functies van deze website mogelijk niet kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. Wij zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of door cookies worden gehaald en dat cookies alleen worden gebruikt als dit nodig is voor de website. Uit de afweging blijkt dus dat er van uw kant geen zwaarwegende belangen zijn (art. 6 I f AVG). Wij zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of door cookies worden gehaald en dat cookies alleen worden gebruikt als dit nodig is voor de website. Uit de afweging blijkt dus dat er van uw kant geen zwaarwegende belangen zijn (art. 6 I f AVG). Wij zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of door cookies worden gehaald en dat cookies alleen worden gebruikt als dit nodig is voor de website. Uit de afweging blijkt dus dat er van uw kant geen zwaarwegende belangen zijn (art. 6 I f AVG).

4. Contact opnemen

Om contact met ons op te nemen over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactmogelijkheden. Verantwoordelijk in de zin van de AVG:

Edwin Custers
Rijksweg noord 127
6162AE Geleen
info@hoveniercusters.nl
06 15 43 04 81